ESP Vintage Plus FR OW/R sn SS1218614

19.300.000,00