ESP Vintage Plus FR OW/R sn SS1228528

19.300.000,00