ESP Vintage Plus FR OW/R sn SS1229245

19.300.000,00